Vind wat je
zoekt

Voor

Verwijzers

Verwijzen naar Fundamentum

Als huisarts, psychiater, bedrijfsarts of GGZ instelling kunt u patiënten naar Fundamentum detox (gespecialiseerde GGZ) verwijzen, voorzien van een verwijsbrief. Wij werken graag nauw samen met andere GGZ instellingen en met de artsen van onze patiënten. Dit verhoogt de kans op abstinentie en herstel. U kunt de eerste zijn die verslavingsproblematiek opmerkt bij de patiënt. Mocht u een vermoeden hebben dat uw patiënt voorafgaand aan en behandelingstraject voor de verslaving een medische detox nodig heeft, dan kijken wij graag samen met u verder of de detoxbehandeling die wij bij Fundamentum verschaffen, geschikt is voor de problematiek van uw patiënt.

Wij hanteren een terugplaatsgarantie: een door uw instelling aan Fundamentum doorverwezen patiënt wordt na de detoxbehandeling altijd weer bij u teruggeplaatst tenzij uw instelling expliciet aangeeft dit niet te willen. Fundamentum verzorgt de detoxopname voor de meeste verslavingszorginstellingen en voor veel GGZ instellingen in Nederland.

Direct overleggen met een collega? Bel ons intercollegiaal nummer.
☎ Bel nu met een collega

Doe de verwijs-check

Doorverwijsproces huisarts

U kunt als arts uw patiënt doorverwijzen middels een verwijsbrief of via ZorgDomein. Wij nemen dan de zorg vanaf daar van u over.

U ontvangt na de detoxopname een brief met daarin een korte beschrijving hoe de detoxopname is verlopen. Ook informeren we u met deze brief over de vervolgbehandeling die door Fundamentum is geïndiceerd aan cliënt. Indien de cliënt het behandeladvies opvolgt, wordt u uiteraard ook daarvan op de hoogte gebracht.

Wanneer Fundamentum?

Bij Fundamentum zijn we gespecialiseerd in korte detoxbehandelingen (1 tot 2 weken) onder 24 uur medisch toezicht. Patiënten die verslaafd zijn aan alcohol, drugs of medicatie kunnen bij ons terecht om onder medisch toezicht het lichaam te ontgiften van alle giftige stoffen waaraan het lichaam door de alcohol, drugs en medicatie gewend is geraakt. Resocialisatie van patiënten kan met een detox beginnen. Wij behandelen, op GHB en langdurige heroïneverslaving na, alle soorten drugsverslavingen. Hieronder vindt u een uitputtende lijst van alle overige contra-indicaties.

 • GHB afhankelijkheid
 • Langdurig heroïnegebruik
 • Chronische pijn syndroom
 • Ernstige medische aandoening, bijvoorbeeld hersenletsel
 • Ongunstige of infaust prognose bij carcinomen – lopende chemokuur
 • Score BMI kleiner dan 17 of groter dan 40
 • Beperkte zelfredzaamheid en/of een grote ondersteuningsbehoefte
 • Schizofrenie (tenzij stabiel op medicatie)
 • Bipolaire stoornis, niet gestabiliseerd
 • Acute psychose
 • Actuele automutilatie
 • Suïcidaliteit
 • Onvoldoende mogelijkheid tot functioneren in een groep (sociale fobie)
 • Ernstige depressie met of zonder psychotische kenmerken
 • Leeftijd onder de 18 jaar
 • Dakloos/geen vaste woon-of verblijfplaats (ook: géén stabiele tijdelijke verblijfplek)
 • Onvoldoende kennis over het gebruik van de Nederlandse taal

Huidige wachttijden

Bij Fundamentum zijn de huidige wachttijden binnen één week tot intake en één week tot behandeling. Wij zijn dus in staat om uw patiënt snel de medische hulp te verlenen die hij of zij nodig heeft. Dit kan verergering van problematiek voorkomen.

Wij helpen u bij het vinden van passende hulp

Mocht u twijfelen of wij de geschikte organisatie zijn om uw patiënt zorg te bieden, dan beantwoorden wij graag uw vragen. We zijn elke dag beschikbaar voor intercollegiaal overleg. Dit overleg kan telefonisch plaatsvinden gedurende de hele dag. U kunt ons bereiken op het volgende nummer: 0800 2345 800. Mocht uw voorkeur uitgaan naar beeldbellen dan is dit ook mogelijk, namelijk elke dag tussen 15:00 uur en 16:00 uur. Wij adviseren u graag.

Doorverwijsproces GGZ instelling

Als GGZ instelling kunt u patiënten naar ons doorverwijzen als blijkt dat zij eerst een detoxopname nodig hebben voordat zij bij u de vervolgbehandeling aangaan (klinisch of ambulant).

U ontvangt na de detoxopname van uw patiënt een brief over het verloop van de detoxopname. Indien door u desgewenst de patiënt toch niet bij u terugkomt in behandeling, kan Fundamentum de vervolgbehandeling indiceren. Indien patiënt dit advies voor de vervolgbehandeling opvolgt dan wordt de huisarts van cliënt daarvan op de hoogte gebracht.

Overige vragen

Wij helpen graag bij vragen van zorgprofessionals over verslaving en/of doorverwijzing. U kunt ons per mail bereiken via intake@fundamentum.nl of per telefoon op 0800 2345 800.
☎ Bel nu met een collega