Vind wat je
zoekt

Doorverwijzen

GGZ instelling

Wij werken graag nauw samen met andere GGZ instellingen. Indien uw patiënt voorafgaand aan uw verslavingsbehandeling eerst een medische detoxopname nodig heeft in een veilige en een gecontroleerde omgeving dan kunt u naar ons verwijzen. Wij hanteren een terugplaatsgarantie: een door uw instelling aan Fundamentum doorverwezen patiënt wordt na de detoxbehandeling altijd weer bij u terug geplaatst tenzij uw instelling expliciet aangeeft dit niet te willen. Fundamentum verzorgt de detoxopname voor de meeste verslavingszorginstellingen en voor veel GGZ instellingen in Nederland.

Direct overleggen met een collega? Bel ons intercollegiaal nummer.
☎ Bel nu met een collega

Fundamentum is specialist in het uitvoeren van een korte detoxbehandeling in medische setting en onder 24 uurs toezicht. Indien u een patiënt doorverwijst nemen wij daar (voorlopig) de zorg van u over. Een detoxopname bij Fundamentum duurt meestal 1 tot 2 weken. Met uitschieters naar boven en naar beneden, afhankelijk van de soort drugs, de leeftijd en het gebruikerspatroon.

U ontvangt na de detoxopname een schriftelijke overdracht van het verloop van de detoxopname. Indien door u desgewenst de patiënt toch niet bij u terugkomt in behandeling, dan kan Fundamentum voortgezette behandeling indiceren en indien patiënt dit (vervolg) behandeladvies opvolgt dan wordt de huisarts daarvan op de hoogte gebracht.

We staan altijd open voor vragen van zorgprofessionals over verslaving en/of doorverwijzing. U kunt ons per mail bereiken via intake@fundamentum.nl of per telefoon op 0800 2345 800.