Vind wat je
zoekt

Detox onder goede begeleiding

afkicken van alcohol, medicatie of drugs

Detox is een ander woord voor ontgiften. Mensen die verslaafd zijn geraakt aan alcohol, drugs of medicijnen zullen ontwenningsverschijnselen krijgen als ze stoppen met het gebruik van deze middelen. Het lichaam is afhankelijk geworden van deze chemische middelen en voordat geestelijk aan de verslaving kan worden gewerkt moet eerst het lichaam helemaal schoon zijn van de verslavende middelen. Dit gebeurt door middel van een detoxificatie in een veilige en medische omgeving.
➤ Plan jouw intake ☎ Bel nu met een deskundige

 • Korte wachtlijsten, altijd snel een afspraak
 • Behandeling volledig vergoed
 • 7 dagen per week, 365 dagen per jaar open

Fundamentum is specialist in het uitvoeren van een korte detoxbehandeling in medische setting en onder 24 uurs toezicht. Een detoxopname bij Fundamentum duurt meestal 1 of 2 weken. Met incidentele uitschieters naar boven en naar beneden, afhankelijk van de soort drugs, de leeftijd en het gebruikerspatroon. Omdat bij een detox goed in de gaten moet worden gehouden moet worden hoe het lichaam reageert, is een medische staf en professionele begeleiding erg belangrijk.


De detox bij Fundamentum vindt altijd plaats onder continue medische begeleiding. Daartoe worden gespecialiseerde artsen en speciaal getraind verpleegkundig personeel ingezet. Door de toegepaste medicatie worden onthoudingsverschijnselen tot een minimum beperkt. Een sociotherapeutische- en psychologische motivatiemodule wordt tijdens de detoxperiode ingezet om voor te sorteren op de (verslavings) vervolgbehandeling alwaar het psychologische stuk van de verslaving verder behandeld wordt.


Ontgiften (detox) is het afvoeren van giftige stoffen door uw lichaam. Giftige stoffen zitten in uw lichaam door het gebruik van alcohol, drugs of verslavende medicijnen. Wanneer u hiermee stopt, ontstaan er soms ontwenningsverschijnselen, zoals:

 • trillen
 • misselijkheid
 • hoofdpijn
 • toename van zucht
 • verwardheid met hallucinaties
 • zweten
 • verstoorde stofwisseling
 • darmkrampen en diarree
 • slapeloosheid
 • hartkloppingen
 • spierpijn
 • hoofdpijn
 • vermoeidheid
 • (epileptisch) insult

Als je wilt stoppen met het gebruik van middelen, is het dus vaak nodig dat je medisch begeleid wordt. Indien nodig ook krijgt je tijdelijk medicijnen om bovenstaande ontwenningsverschijnselen te voorkomen en te verzachten. Je krijgt tevens uitleg hoe je lichaam kan reageren tijdens het ontgiften en hoe je hiermee om kunt gaan.
☎ Praat nu met een deskundige