Vind wat je
zoekt

Doorverwijzen

Huisartsen

Wij werken graag nauw samen met de huisarts van een patiënt. De huisarts kan de eerste persoon zijn die de verslavingsproblemen van de patiënt opmerkt. Of een patiënt komt bij u met een vraag voor hulp bij zijn of haar verslaving. U schat in dat uw patient een detoxopname nodig heeft in een veilige en een gecontroleerde omgeving al dan niet voorafgaand aan een verslavingsbehandeling. Fundamentum kan én de detox uitvoeren én een eventuele vervolgbehandeling op de rails zetten. Wij kunnen de regie en de uitvoer van het gehele verslavingstraject vanaf de detox op zich nemen.

☎ Overleg met een collega

Fundamentum is specialist in het uitvoeren van een korte detoxbehandeling in medische setting en onder 24 uurs toezicht. Indien u een patiënt doorverwijst middels een verwijsbrief, nemen wij daar de zorg van u over. Naast een verwijsbrief kunt u ook ervoor kiezen om uw patiënt via ZorgDomein aan te melden.

Een detoxopname bij Fundamentum duurt meestal 1 tot 2 weken. Met uitschieters naar boven en naar beneden, afhankelijk van de soort drugs, de leeftijd en het gebruikerspatroon.

U ontvangt na de detoxopname een brief met een korte beschrijving van het verloop van de detoxopname en met informatie van de vervolgbehandeling die door Fundamentum is geïndiceerd aan patiënt. Indien patiënt dit (vervolg) behandeladvies opvolgt dan wordt u uiteraard ook daarvan op de hoogte gebracht.

We staan altijd open voor vragen van zorgprofessionals over verslaving en/of doorverwijzing. U kunt ons per mail bereiken via intake@fundamentum.nl of per telefoon op 0800 2345 800.