Vind wat je
zoekt

Klachten

afhandeling

Integer en zorgvuldig op zoek naar de oplossing van uw klacht

Detox instelling Fundamentum en haar medewerkers zetten zich dagelijks maximaal in om kwalitatief goede zorg aan u als patiënt te verlenen. Toch kunnen dingen mis gaan of anders verlopen dan u verwacht. U bent niet tevreden over die zorg en heeft een klacht die u kenbaar wilt maken.
Het is de intentie van Fundamentum en haar medewerkers om klachten integer en zorgvuldig te behandelen. Samen met u wordt gezocht voor een passende oplossing. Uw privacy is daarbij natuurlijk gewaarborgd. We proberen eerst uw klacht zo snel en zo informeel mogelijk op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken dan volgt een formele behandeling. Fundamentum hanteert een schriftelijk klachtenreglement.

Download klachtenreglement

 

A: Informele klachtbehandeling
* Probeer eerst samen met uw behandelaar het probleem op te lossen.
Ontevredenheid kunt u het best direct bespreken met onze medewerkers. Schroom niet, een open en direct gesprek kan veel duidelijkheid geven. Samen met uw regiebehandelaar en indien gewenst met zijn of haar leidinggevende komt u op een snelle en prettige manier tot een oplossing en eventueel herstel van vertrouwen.

* Schakel hierna de klachtenfunctionaris in.
Mocht het direct bespreken van uw ontevredenheid of klacht bij uw regiebehandelaar niet lukken, dan kunt u de klachtenfunctionaris van Fundamentum inschakelen. Deze onpartijdige klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de bemiddeling en behandeling van uw klacht binnen Fundamentum. U kunt bij hem terecht voor vragen en advies over uw rechten en klachtmogelijkheden. Samen met hem kunt u bepalen op welke wijze u klacht behandeld wordt. Hij streeft er naar om samen met u en met degene over wie de klacht gaat tot een gezamenlijke oplossing van de klacht te komen. De klachtenfunctionaris rond de hele interne en informele klachtenbehandeling met u af.

B: Formele klachtbehandeling
* U kunt om een formeel oordeel vragen aan de algemeen directeur
Bent u als patiënt niet tevreden over het resultaat van de informele klachtbehandeling dan kunt u de algemeen directeur van Fundamentum schriftelijk verzoeken om binnen zes weken een oordeel te geven over uw klacht.

* U kunt zich hierna zo nodig wenden tot de Geschillencommissie
Bent u hierna nog steeds ontevreden en wenst u de klacht door te zetten, dan wordt de klacht een geschil dat u vervolgens schriftelijk voor kan leggen aan de Geschillen commissie GGZ in Den Haag. De Commissie kan een bindend advies afgeven over het geschil.

Contactgegevens:

Klachtenfunctionaris:
Per e-mail bereikbaar: klachten@fundamentum.nl.

Geschillencommissie Zorg:
Bereikbaar via deze website

Algemeen directeur Trubendorffer:
Rijksweg 30-32, 6269AC Margraten