Vind wat je
zoekt

Interventie verslaving

Een moeilijke maar liefdevolle stap

Verslaafden worden vaak geassocieerd met het beeld van de dronken zwerver of de crack- of heroïnejunk op straat. Dat beeld toont maar een tipje van de sluier en doet geen recht aan de werkelijkheid. Verslaving is veelal een anonieme bezigheid. Verslaafden functioneren vaak jaren in de maatschappij zonder dat iemand van de verslaving afweet. Meestal is alleen de naaste familie ervan op de hoogte. Zij willen maar wat graag ingrijpen en een interventie doen. Wat is een interventie bij een verslaving nu eigenlijk precies? Dat leggen we uit in dit artikel. Neem voor meer informatie contact op met Fundamentum.

➤ Plan jouw intake ☎ Bel nu met een deskundige

  • Al 1000+ mensen gingen je voor
  • Geen wachtlijsten, altijd snel een intake
  • Behandeling volledig vergoed! (m.u.v. eigen risico)

Wat is een interventie bij verslaving?

Een interventie plegen doe je niet zomaar. Er gaat vaak een lange periode aan vooraf waarin familie en vrienden iemand langzaam zien afglijden. Op een gegeven moment weet je het, de persoon is verslaafd. Probeer hem of haar dat maar eens duidelijk te maken. De persoon zelf zit nog in de ontkenningsfase of relativeert het probleem. Een interventie doen, is dat je iemand liefdevol confronteert met de gevolgen van zijn of haar verslaving. Dit heeft als doel dat de verslaafde zich bewust wordt van het probleem en er voor open gaat staan om hulp bij verslaving te accepteren.

Hulp van interventionist

Iemand confronteren met zijn verslaving is niet gemakkelijk. Daarom zoeken familie en naasten vaak hulp bij een interventionist. Deze stelt in overleg met hen een interventieplan op. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de verslaafden als met de gevolgen die de verslaving voor de familie en naasten heeft. Op de dag van interventie vindt de confrontatie plaats die de verslaafde ervan moet overtuigen dat hulp nodig is.

Interventie opname

Een interventie plegen moet ertoe leiden dat de verslaafde een hulptraject ingaat. Dit kan bijvoorbeeld een opname in een kliniek betekenen. Gaat een verslaafde daarmee niet akkoord, dan kan de familie hier consequenties aan verbinden. Dat kan zelfs een behoorlijk ingrijpende stap als een contactverbod zijn. Het is de taak van de interventionist om de familie te ondersteunen in het stellen van grenzen, met de bedoeling dat de verslaafde kiest voor een intake in een afkickkliniek.

Advies nodig bij verslaving? Doe dan een intake bij Fundamentum.
☎ Bel nu met een deskundige