Vind wat je
zoekt

Soorten alcoholisme

De verschillen

Alcoholisme is een serieuze zaak. Hoewel de termen ‘alcoholisme’ en ‘alcoholisten’ voor sommige mensen onterecht doet denken aan daklozen, komt het in alle lagen van de samenleving voor. Er is relatief weinig bekend over de soorten alcoholisme en aan welk type persoon het gekoppeld kan worden. Toch kan alcoholisme ingedeeld worden op basis van diverse factoren zoals leeftijd en opleiding. Dat er lichtere en zwaardere soorten alcoholisme zijn is bekend, maar hoe zijn deze soorten verder in te delen en wat zijn de kenmerken?

➤ Doe de alcoholtest ☎ Bel nu met een deskundige

  • Al 1000+ mensen gingen je voor
  • korte wachtlijsten, altijd snel een intake
  • Behandeling volledig vergoed! (m.u.v. eigen risico)

Twee typen, vijf soorten

Alcoholisme ontwikkel je niet zomaar. Verschillende risicofactoren spelen hierin mee. Vaak is het een combinatie van verschillende interne en externe factoren waar je in je (vroege) leven mee te maken hebt gehad. Denk hierbij aan genetische, fysieke, mentale en sociale factoren.

Feitelijk zijn er twee typen alcoholisme waarbij leeftijd het grote verschil vormt. Het eerste type is alcoholisme die op jonge leeftijd ontstaat, het tweede type begint op latere leeftijd. Deze twee types zijn onder te verdelen in vijf soorten of ‘subtypen’:

  • Jongvolwassene alcoholist;
  • Jong antisociale alcoholist;
  • Functionerende alcoholist;
  • Intermediaire familiale alcoholist;
  • Chronisch ernstige alcoholist.

Jongvolwassene alcoholist

Dit type alcoholist ontwikkelt vaak alcoholproblemen rond de leeftijd van 25 jaar.Dit type alcoholist drinkt erg veel, maar minder vaak dan andere de andere type alcoholisten. De gebruikers in deze groep zijn ook gevoelig voor het ontwikkelen van gevaarlijke drinkgewoontes zoals het rijden onder invloed.

Jong antisociale alcoholist

Ook deze categorie begint vaak jong met drinken, vaak jonger dan het type jongvolwassene. Het jong antisociale type lijdt vooral aan persoonlijke ontwikkelingsstoornissen of andere mentale gezondheidsproblemen en komt vaak uit een familie waar alcoholisme voorkomt.

Functionerende alcoholist

Een type alcoholist waarbij het alcoholisme op latere leeftijd ontstaat. Deze alcoholist functioneert goed in de maatschappij. Een functionerende alcoholist heeft vaak een hoge opleiding, een stabiel leven met gezin en een goede baan. Deze groep heeft de neiging het alcoholgebruik te beperken tot specifieke situaties of tijdstippen. Dit zorgt ervoor dat het lijkt alsof zij het alcoholgebruik onder controle hebben. De mensen uit deze groep zijn er vaak goed in om anderen in hun omgeving ervan te overtuigen dat hun drankgebruik geen problemen oplevert, terwijl dit wel het geval is.

Intermediaire familiale alcoholist

Het intermediaire familiale soort is een relatief jong persoon uit een familie waar meerdere generaties alcoholist zijn (geweest). Dit type is heel gevoelig voor het ontwikkelen van mentale problemen en/of (alcohol)verslavingen.

Chronisch ernstige alcoholist

De zwaarste vorm van alcoholisme heeft de chronisch ernstige alcoholist. Vaak heeft deze groep te maken met de meest ongunstige factoren en kenmerken uit de andere vier soorten. Zo heeft deze groep vaak de laagste opleiding, drinken ze het meest, zijn ze op jonge leeftijd begonnen en is er een uitgebreide familiegeschiedenis van alcoholverslaafden. Het ontwikkelen van mentale problemen of verslavingen ligt net iets lager dan bij de jong antisociale groep, maar het verschil is klein.

De typen en soorten alcoholisme staan niet vast en moeten vooral gezien worden als hulpmiddel. Het kan zijn dat iemand zichzelf herkent in één van de soorten, maar ze kunnen ook overlappend zijn.

Afkicken van alcohol

Herken jij een patroon uit bovenstaande soorten? Of hebben anderen je daar misschien op gewezen? Wij vertellen je graag meer over onze behandelingen. Wij behandelen alle soorten en typen alcoholisme met behulp van onze detox onder medisch toezicht. Ook bij twijfel kun je altijd contact met ons opnemen via 0800 2345 800 voor een intakegesprek.
☎ Bel 0800 - 2345 800